NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zebrania z rodzicami klas maturalnych oraz konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów klas programowo niższych

Komunikat

                W dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godzinie 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami klas maturalnych oraz konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów klas programowo niższych

(w ramach godzin dostępności w tym tygodniu).

 

 

Oddział

Wychowawca

Sala

4at

Małgorzata Wawrzycka

304

4bt

Dorota Lęgieć

211

4ct

Mariola Barańska

117

4ds

Monika Jankowska

118

4alp

Anna Szeleźniak

113

 

Obecność w tym dniu wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024