NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lider Innowacji

Konkurs „Szkoła Innowacji” to projekt, mający na celu wyróżnianie szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.
23 kwietnia 2022 roku odbyła się  uroczysta Gala podsumowująca X edycję projektu „Szkoła Innowacji” prowadzonego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wyróżnienia z rąk Teresy Bogackiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbierali:
•    w kategorii  „Innowacyjna Inicjatywa” pani Barbara Sieńko Dyrektor Szkoły za  stworzenie wirtualnej książki „Save the Planet”,
•    w kategorii „Uczeń – Lider Innowacji” – Aleksy Keller uczeń klasy 4bt Technikum Chemicznego.
Składam podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację innowacyjnych projektów i życzę dalszych sukcesów.

 

Lider Innowacji
Lider Innowacji

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024