NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Piekarze z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia finalistami Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. A. Butki w Poznaniu

28 - 29 marca 2019 r. w Poznaniu odbył się XXII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki. Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu  i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Turniej zgromadził najlepszych uczniów z całej Polski w zawodzie piekarz. Zawód piekarza jest poszukiwany przez pracodawców i daje możliwość znalezienia dobrej pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego w kraju i za granicą.

Uczniowie Wiktor Ujma i Mateusz Kasperski  z klasy 2ab  Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia zostali finalistami tego Turnieju.

 W nagrodę otrzymali oni dyplom oraz zaświadczenie z tytułem finalisty.

Tytuł   finalisty zwalnia  z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obaj otrzymali także zaświadczenia upoważniające do przyjęcia na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunek bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Uczniów  do turnieju w Piekarni nr 3 Firmy "Społem ” LSS w Lublinie, przygotowała  Pani mgr inż. Ewa Nieczypor - nauczycielka przedmiotów zawodowych  w ZSChiPS w Lublinie, która  pełniła również  opiekę  pedagogiczną podczas trwania  turnieju.

Gratulujemy !

Maria Wesołowska

Kierownik

szkolenia praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024