NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM

Więcej zdjęć TUTAJ >>>>

28 września 2018 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zobowiązali się oni do godnego reprezentowania Szkoły, systematycznego pogłębiania wiedzy oraz kultywowania tradycji patriotycznych i  naukowych.

 Podczas uroczystej akademii uczniowie  2at i 4at zaprezentowali postać generała Franciszka Kleeberga - patrona naszej Szkoły oraz przywołali wydarzenia sprzed 79 lat - bitwę pod Kockiem. 

 Uroczystość zakończyły otrzęsiny prowadzone przez uczniów klas 2al i 3bt. Młodzież klas pierwszych wykazała się nie tylko wiedzą na temat uczniowskiej codzienności, ale także sprawnością fizyczną i humorem.

  Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p.R.Pastuszuk , p.E.Malec-Toś, p. A.Sawicka i p.A.Abramowicz.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024