NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Akcja Żonkile w ZSChiPS

Akcja Żonkile w ZSChiPS

W tym roku, po raz kolejny włączamy się w ogólnopolską akcję Żonkile, upamiętniającą rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jej organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Hasłem tegorocznych obchodów jest miłość.

Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, pytał w książce "I była miłość w getcie": "Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość"? Dlaczego nikogo to nie interesuje?". Niech ta edycja akcji Żonkile będzie dla nas okazją do refleksji nie tylko nad znaczeniem miłości i jej obliczami w mrocznym czasie Zagłady, ale także nad tym jak wielkie znaczenie mają dla nas współczesnych wartości uniwersalne: miłość, empatia, wrażliwość na krzywdę innych. Pomyślmy na słowami Marka Edelmana: Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Chcemy, by udział w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich najbliższych.

Zachęcamy do przypięcia żonkila na znak, że #ŁączyNasPamięć.

Żonkile będą rozdawane w szkole 20 kwietnia 2020 r. Można wykonać je też samodzielnie – szablon i film instruktażowy dostępne po linkami: szablonPL (polin.pl) , Akcja Żonkile - instrukcja złożenia szablonu | Muzeum POLIN - YouTube . Chętnych zapraszamy na sesję zdjęciową z żonkilem w środę 20 kwietnia br. do sali 307.

Na stronie Muzeum POLIN są też dostępne materiały do zajęć wraz ze scenariuszami lekcji i kartami pracy: Akcja Żonkile w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Zapraszamy do włączenia się w akcję

Organizatorzy:

Joanna Matyjasek, Agnieszka Ciechanek - Tomoń

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024