NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

"Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć" - KONKURS

"Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć"

W roku szkolnym 2022/2023 obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów ponadpodstawowych do udziału w konkursie
 „Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie "Śladami Powstania Styczniowego - historia i pamięć".

 

Szczegóły znajdują się pod następującym linkiem.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12485..

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024