NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zaproszenie na Uroczystości Jubileuszowe 80-lecia ZSChiPS w Lublinie

Zaproszenie na Uroczystości Jubileuszowe 80-lecia ZSChiPS w Lublinie

Szanowni Państwo,

Dostojni Goście Szkoły,

przypominamy, że uroczystość odbywa się w warunkach szczególnego reżimu sanitarnego,

 w związku z powyższym:

  • wewnątrz budynku obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
  • wchodząc do budynku szkoły prosimy o zdezynfekowanie rąk
  • organizator może prosić uczestników o pozostawienie danych do kontaktu
  • prosimy o zajmowanie wskazanych przez organizatora, oznaczonych miejsc na sali widowiskowej.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024