NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Turniej Jednego Wiersza

Z okazji Jubileuszu 80-lecia ZSChiPS

Biblioteka-MCI

ogłasza XV jubileuszową edycję

Turnieju Jednego Wiersza

 

 

Hasło Turnieju:

„Moje miejsce, moja szkoła -

kilka lat minęło jak jeden dzień...”

 

 

Cele

 • Zachęcanie i inspirowanie uczniów do własnej twórczości literackiej.

 • Pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej.

 • Promowanie młodych twórców.

 

REGULAMIN

 • Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane.

 • W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 • Należy oddać dwie zaklejone koperty. W jednej wiersz (bez podpisu), w drugiej – swoje dane (imię, nazwisko, klasa, typ szkoły – liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła spożywcza).

 • Na obu kopertach, na wierzchu należy napisać wymyślone hasło (swoje godło, logo, pseudonim) np. Bratek, Klon itd.

 

Termin i miejsce składania prac

 • Turniej trwa od 16 września do 8 października 2021 r., ułożone przez siebie wiersze należy złożyć w bibliotece szkolnej.

 • Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi 12 października 2021 r.

 • Komisja wyłoni zwycięzców – I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia.

 • Wyniki Turnieju zostaną wysłane przez dziennik elektroniczny do wszystkich uczestników, a także ogłoszone na stronie internetowej szkoły http://www.zschips.lublin.eu/

 • Informacja o uroczystym rozstrzygnięciu Turnieju zostanie podana w późniejszym terminie.

 • Dla laureatów przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy oraz oceny cząstkowe z języka polskiego: laureaci ocena celująca (6), wyróżnieni bardzo dobra (5), pozostali uczestnicy dobra (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024