NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dzień Kariery

Więcej Zdjęć >>>>

24 października 2018 r. w naszej szkole  odbył się Dzień Kariery pod hasłem "Nowoczesny piekarz
 i cukiernik”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Kariery było ułatwienie młodzieży zdobycia informacji na temat kształcenia zawodowego, w szczególności w zawodach  piekarz i cukiernik .

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Mirosława Malesa- Kierownik Referatu Promocji Usług  Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.  Głos zabrała Pani Katarzyna Kępa - Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy. Pani Barbara Sieńko – Dyrektor ZSCHiPS w Lublinie powitała zebranych i przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły.

 W tym dniu przybyli do naszej szkoły znakomici  goście - przedstawiciele  lubelskich uczelni,  Lubelskiej Izby Rzemieślniczej , pracodawcy, z którymi od lat współpracujemy  w zakresie odbywania przez naszych uczniów praktycznej nauki zawodu  oraz przedstawiciele  innych firm  i zakładów pracy
z branży piekarsko –cukierniczej. Wśród zaproszonych gości byli  najważniejsi - uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów  z Lublina i okolic, którzy brali aktywny udział w warsztatach przygotowanych przez naszych nauczycieli i uczniów oraz poznawali  zakłady pracy.  Nie obyło się bez degustacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych , oferowanych przez wystawców.

Stoiska wystawiennicze w tym dniu  przygotowały  następujące instytucje, uczelnie, szkoły  i  firmy
z branży piekarsko -cukierniczej:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Europiek Sp. z o.o. w Lublinie

Szkoła  Artystyczna Wiesława Kuci w Lublinie

"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie

Piekarnia -Cukiernia Auchan w Lublinie

Cukiernia Turis Sp. z o.o. w Lublinie

Cukiernia Lublindis Sp. z o.o.

Cukiernia Staropolska w Lublinie

A.J. Motyl Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno  Spożywczego Sp. z o.o. w Bystrzejowicach Pierwszych

Piekarnia –Cukiernia Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Niedrzwicy Dużej

Cukiernia Grela z Mełgwi

Piekarnia Jan Nakonieczny z Garbowa

 

Warsztaty dla uczniów :

  • ,, Ciasteczkowe innowacje  i wyroby z marcepana” przygotowały panie   Anna Szymańska
    i Magdalena Adach wraz z uczniami z Technikum Przemysłu Spożywczego    i Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia . Biało –czerwone dekoracje  wyrobów  nawiązywały do 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • ,,Piekarska kreatywność dla każdego’’  warsztaty przygotowały Panie   Ewa Nieczypor i Anna Klocek oraz uczniowie z kl 1ab,  przyszli adepci sztuki piekarskiej z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia oraz uczniowie z Technikum Przemysłu Spożywczego.  Gimnazjaliści kształtowali różne wyroby półcukiernicze chałki, warkocze, świderki,  precle i inne  oraz dekorowali chleby okolicznościowe.
  • Warsztaty ,,Wykrywanie zafałszowań w   żywności”  przygotowała Pani Zofia Sygacz  oraz   ,, Mikrobiologia w Żywności” Pani Elżbieta Dalmata  wraz z uczniami  z Technikum Chemicznego pod kierunkiem  Pani Renaty Ciołek-kierownik laboratorium.

Udział w tym przedsięwzięciu  to doskonała forma promocji naszej szkoły ,zawodu piekarza
i cukiernika, możliwość  poznania nowych  firm z branży piekarsko cukierniczej oraz innowacyjnych produktów spożywczych. Mamy nadzieję,  że przyszli absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, uczestnicy tego spotkania wybiorą w przyszłości  naukę w naszej szkole w  tych jakże poszukiwanych zawodach na  rynku pracy, a droga do kariery będzie przed nimi otwarta.

Przedsięwzięcie  było okazją do wymiany poglądów , opinii i rozmów w kuluarach na różne tematy. Dziękujemy bardzo organizatorom i uczestnikom za udział w tym spotkaniu.

Maria Wesołowska - Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024