NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Debata: "Przyszłość Europy"

Debata: "Przyszłość Europy"

W dniu 26 maja 2022 roku klasa 2btp wraz z wychowawczynią p. A. Ciechanek-Tomoń brała udział w debacie "Przyszłość Europy" organizowanej przez europosła Krzysztofa Hetmana w Centrum Spotkania Kultur.

W czasie debaty rozważano możliwości jakie niesie UE w obliczu zachodzących zmian geopolitycznych i zatarciu się w ostatnich latach jej fundamentalnych wartości. Podkreślano wagę konstruktywnego dialogu, poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań. Głównym zamysłem debaty było zwrócenie uwagi na rolę młodzieży w kształtowaniu przyszłych losów Polski, Europy, świata. Aby sytuacja w UE uległa poprawie potrzebni są w przyszłości świadomi i aktywni obywatele, od decyzji których zależeć będzie przyszłość nie tylko poszczególnych krajów, ale całej unijnej wspólnoty. Niezbędne jest budowanie i wzmacnianie unijnej wspólnoty, która z założenia miała jednoczyć narody. Kluczowym jest zdobywanie wiedzy i edukacja, które przyczyniają się do rozumienia świata, przemian całego kraju i indywidualnych losów. Celem organizatorów było przygotowanie młodych ludzi do roli przyszłych decydentów na różnych szczeblach zarządzania, budowanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie obszary życia gospodarczego i społecznego Europy, a także wymiana poglądów na temat wizji wspólnej Europy, kierunku jej zmian i priorytetów, którymi powinna zająć się Unia Europejska.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:
Janusz Lewandowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Marek Prawda – były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej w latach 2012-2016
Marek Zuber – ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy
- ks. prof. Alfred Wierzbicki – teolog, etyk, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II
Bartłomiej Augustyniak – student III roku kierunku Zarządzanie na UMCS

Debata: "Przyszłość Europy"
Debata: "Przyszłość Europy"

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024