NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

PATRONAT!

W dniu 6.11.2018 r. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie podpisał umowę patronacką z Lubelskim Cechem Optyków. Szkołę reprezentowała pani Dyrektor Barbara Sieńko, zaś Lubelski Cech Optyków pan Artur Polar-Starszy Cechu, pan Andrzej Majsterek, pan Jarosław Wieczorek.

Celem patronatu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania każdej ze Stron.

Ustalono:

 • Współorganizowanie praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości LubelskiegoCechu Optyków,
 • Organizowanie stażu dla najlepszych uczniów,
 • Współorganizowanie wycieczek przedmiotowych,
 • Wzajemne promowanie kształcenia w zawodzie technik optyk,
 • Organizacja szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli,
 • Udoskonalania procesu kształcenia i kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział

pracodawców w tworzeniu programów nauczania,

 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby wpływać na jakość i poprawę warunków funkcjonowania Szkoły i modernizację kształcenia w zawodzie technik optyk,
 • Wsparcia w utworzeniu i wyposażeniu szkolnej pracowni optycznej spełniającej standardy
 • obowiązujących wymagań.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024