NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Serdeczne podziękowanie od

Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

dla ZSChiPS w Lublinie

za zaangażowanie i udział w charytatywnej akcji:

"4 x Wy"

Akcja przebiegała w formie konkursu.

 Młodzież wykonywała kartki świąteczne oraz rozprowadzała świece wigilijne.

Zbierane były także plastikowe nakrętki i żywność o długim terminie przydatności do spożycia.

Zebrane dary żywnościowe zostały przekazane dla osób ubogich, plastikowe nakrętki trafiły na potrzeby podopiecznych Caritas, kartkami świątecznymi zostały obdarowane osoby samotne oraz darczyńcy Caritas, natomiast świece zapłonęły na wigilijnych stołach.

Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Serdeczne podziękowanie od Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024