NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Patronat przedsiębiorstwa branży optycznej Fielmann Sp.z o.o.

Patronat Fielmann Sp.z o.o.

Dnia 20 kwietnia 2023 roku klasy Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, kształcące w zawodzie technika optyka zostały objęte patronatem przedsiębiorstwa branży optycznej Fielmann Sp.z o.o. Umowę patronacką podpisali reprezentująca Szkołę pani Dyrektor Barbara Sieńko oraz przedstawiciel Fielmann Sp. z o.o. pan Bartosz Świerczyński, HR Expert Communication&EB. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia, poprzez wspólne działania uwzględniające potrzeby i możliwości każdej ze stron, w tym wizyty i wycieczki zawodoznawcze, praktyki i staże zawodowe, doposażenie szkoły w narzędzia i sprzęt, szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli, prowadzone w siedzibie przedsiębiorstwa, a także wizyty pracowników firmy w szkole.

Opracowała: Joanna Matyjasek

Zdjęcia: Milena Piasecka, Małgorzata Cieślak - Alberska

Patronat Fielmann Sp.z o.o.
Patronat Fielmann Sp.z o.o.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024