NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Szkolny konkurs wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Szkolny konkurs wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

W ramach realizowanego w ZSChiPS projektu edukacyjnego „Życzliwość +”  dn. 11.12.2019 r. o godz. 10.55 w sali MM odbył się szkolny konkurs wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dla uczniów klas pierwszych. Organizatorkami konkursu oraz autorkami pytań były uczennice klasy 2at: Dominika Pelak, Milena Mroczek i Daria Klimek. Uczennice przygotowały tekst dokumentu „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” oraz przedstawiły nauczycielom historii klas pierwszych prośbę, by zaznajomili oni swoich uczniów z treścią dokumentu i wybrali po dwóch/trzech przedstawicieli klas do przygotowanego przez nie konkursu.

W konkursie udział wzięli:
kl. 1alp: Rojek Kasper, Malec Patryk,
kl. 1ctp: Wrona Joanna, Stanicka Oliwia,
kl. 1btp: Biernacka Natalia, Finkowska Magdalena,
kl. 1al: Skonecka Maria, Kasprzak Natalia,
kl. 1at: Jóźwiak Jakub, Paluch Julia, Wiec Weronika,
kl. 1atp: Czapla Małgorzata, Podelska Aleksandra.

I miejsce w konkursie zajęła Magdalena Finkowska,
II miejsce w konkursie zajęła Natalia Biernacka,
III miejsce w konkursie zajęła Maria Skonecka.

Laureatki otrzymały przygotowane przez organizatorki dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024