NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział uczennicy 1 btp w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim

Udział uczennicy 1 btp w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 1 btp wzięła udział w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.H. Łopacińskiego w Lublinie. Pięknie recytowała wiersze: „Burza" Adama Mickiewicza i „Lament" Tadeusza Różewicza

Udział uczennicy 1 btp w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim
Udział uczennicy 1 btp w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024