NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Warsztaty o systemie prawnym Unii Europejskiej

Korzystając z zaproszenia Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej oraz Uniwersytetu Otwartego KUL, w dniu 03.12.2019 r. w godz. 10.00-12.45, uczniowie klasy 2at wzięli udział w pierwszym z cyklu 5 spotkań poświęconych podstawom integracji i prawa europejskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i dotyczyło systemu prawnego Unii Europejskiej. Miało ono formę wykładu oraz praktycznej i rzeczowej konwersacji na temat znajomości historii, istoty i ponadnarodowego charakteru Unii Europejskiej, kompetencji poszczególnych organów UE.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024