NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

W roku szkolnym 2019/2020 z inicjatywy biblioteki szkolnej nasza szkoła po raz kolejny zaangażowała się w Ogólnopolską Charytatywną Akcję Góra Grosza.
Koordynatorką szkolnej akcji była pani mgr Małgorzata Bejster nauczyciel - bibliotekarz. Udało nam się zebrać wielką Górę Grosza, za którą otrzymaliśmy
dyplomy od Towarzystwa Nasz Dom - organizatorów zbiórki z podziękowaniem dla szkoły i koordynatora przedsięwzięcia.
Jeszcze raz dziękujemy całej społeczności szkolnej za wykazane serce i wsparcie naszej akcji.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024