NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wypiek pierników na cele charytatywne

Dnia 14.12.2018r. o godz. 9.00  klasa 1ab pod opieką p. Marzeny Gajewskiej i p. Edyty Machoń wzięła udział w akcji pieczenia pierniczków. Wypiek pierników odbył się w szkolnej pracowni cukierniczej w ramach zajęć praktycznych. Akcja " Spierniczmy to" organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin. Przygotowane pierniki będą później dekorowane z podopiecznymi Domu Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny.
 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024