NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wykład dla optyków

We wtorek 13 listopada 2018 r. uczniowie kl. 1ct, 2ct i 3ct, kształcący się w zawodzie technik optyk wzięli w spotkaniu z panem Adamem Stryjem, specjalistą d/s szkoleń Jeleniogórskich Zakładów Optycznych. Wysłuchali wykładów o powłokach uszlachetniających soczewki okularowe oraz o wpływie światła niebieskiego na stan narządu wzroku i samopoczucie człowieka.  

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024