NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział klasy 4btp w uroczystości: „80 lat po Akcji Reinhardt: Upamiętnienie żydowskich Ofiar i miejsc Zagłady”

Udział klasy 4btp w uroczystości: „80 lat po Akcji Reinhardt: Upamiętnienie żydo

W dniu 3 listopada w Operze Lubelskiej miały miejsce obchody upamiętniające 80. rocznicę przeprowadzenia przez Niemców Akcji Reinhardt.

Data konferencji nie jest przypadkowa. Właśnie 3 listopada 1943 roku Niemcy rozpoczęli w obozie na Majdanku akcję Erntefest, znaną również jako „Dożynki” lub „Krwawa środa”. Na bezpośredni rozkaz Heinricha Himmlera Niemcy wymordowali na terenie obozów na Majdanku, w Poniatowej oraz w Trawnikach łącznie około 42 tysiące Żydów. W ciągu zaledwie dwóch dni (3 i 4 listopada 1943 roku) zakończyła się historia lubelskich Żydów, którzy zamieszkiwali nasz region od setek lat.

W trakcie konferencji uczniowie z lubelskich szkół dowiedzieli się w jaki sposób współcześnie przywracana jest pamięć o Żydach na Lubelszczyźnie, o ich życiu w naszym regionie, ale także pamięć o ich zagładzie. W trakcie wydarzenia został wyemitowany film podsumowujący dotychczasowe uroczystości organizowane w naszym regionie. Odczytano również wspomnienia bezpośrednich świadków dokonanej zagłady. Całość zakończył koncert zespołu Berberys.

Inicjatorami obchodów byli: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Pani dr hab. Sabina Bober prof. KUL z Pracowni Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich oraz dyrektor i redaktor naczelny TVP3 Lublin Pan Ryszard Montusiewicz.

Naszą Szkołę reprezentowała klasa 4btp.

Udział klasy 4btp w uroczystości: „80 lat po Akcji Reinhardt: Upamiętnienie żydowskich Ofiar i miejsc Zagłady”
Udział klasy 4btp w uroczystości: „80 lat po Akcji Reinhardt: Upamiętnienie żydowskich Ofiar i miejsc Zagłady”
Udział klasy 4btp w uroczystości: „80 lat po Akcji Reinhardt: Upamiętnienie żydowskich Ofiar i miejsc Zagłady”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025