NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zebrania rodziców uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

W dniu 7 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:30  odbędą się zebrania rodziców uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.

  • Dla rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej (III p.),  spotkanie z Dyrekcją, a następnie w salach  spotkania z wychowawcami.
  • Dla rodziców uczniów klas programowo wyższych z wychowawcami w salach lekcyjnych według harmonogramu.
  • Dla rodziców klas maturalnych po zebraniu z wychowawcą ok. godz. 17.15 zaplanowane jest spotkanie z Dyrekcją szkoły w sali 218 (Egzamin maturalny 2024).Klasa


Wychowawca


Sala


1al (XII
LO)


Renata
Ciołek


317


1bl (XII
LO)


Edyta
Machoń


117


1cl (XII
LO)


Dorota
Lęgieć


211


1at
(TCH)


Małgorzata
Wawrzycka


304


1bt
(TCH)


Ewa
Rusinek


310


1ct
(TCH)


Małgorzata
Cieślak-Alberska


307


1dt
(TCH)


Halina
Marczak-Mitura


110


1as
(TPS)


Anna
Szymańska


220


1ab
(BSS)


Ewa
Bojaczuk


P18


1bb
(BSS)


Magdalena
Adach


P19


2alp
(XII LO)


Monika
Jankowska


110


2blp
(XII LO)


Agnieszka
Buda


215


2atp
(TCH)


Renata
Pastuszuk


225


2btp
(TCH)


Zofia
Sygacz


317


2ctp
(TCH)


Joanna
Matyjasek


P18


2dtp
(TCH)


Renata
Jezior


108


2esp (TPS)


Beata
Paćkowska


216


2fsp (TPS)


Grażyna
Bartoszek


113


2abp
(BSS)


Sylwia
Kapusta


220


2bbp
(BSS)


Marzena
Gajewska-Ikwanty


224


3atp/
3btp(TCH)


Anna
Burdach


118


3dsp
(TPS)


Marta
Guz


217


3abp
(BSS)


Grażyna
Rodzik


226


4alp
(XII LO)


Edyta
Malec-Toś


112


4atp
(TCH)


Elżbieta
Dalmata


227


4btp
(TCH)


Ciechanek-Tomoń
Agnieszka


P19


4ctp
(TCH)


Dudziak
Anna


117


4dsp
(TPS)


Jolanta
Łukasik


228


5atp
(TCH)


Magdalena
Padiasek- Piątkowska


229


5btp
(TCH)


Małgorzata
Gurna


124


5ctp
(TCH)


Agnieszka
Hałabuda


223


5dsp (TPS)


Ewa
Nieczypor


208

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024