NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Technikum Chemiczne wśród najlepszych szkół w Polsce!

10 stycznia rozstrzygnięto XXI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2019. Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zajęła 2 miejsce w województwie, 28 w kraju, zdobywając Złotą Tarczę!!! Satysfakcjonuje nas to, że poprawiliśmy swój ubiegłoroczny wynik wyprzedzając  w rankingu renomowane szkoły  z całej Polski.

    Ranking prezentuje  500 najlepszych techników  w Polsce. Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2019. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie nauczania w naszym Technikum, o zaangażowaniu i wielkiej sumienności uczniów! Wspólnie zapracowaliśmy na ten sukces!  Dbamy o wysoką zdawalność egzaminów zawodowych, rokrocznie przygotowujemy naszych uczniów do zdawania wybranych przez nich przedmiotów maturalnych  na poziomie rozszerzonym, co zwiększa ich szanse edukacyjne i pozwala realizować marzenia o studiach na najlepszych uczelniach w Polsce!

     Złota Tarcza to efekt pracy zespołowej nauczycieli oraz uczniów.
Wierzymy, że nasza codzienna praca, przynosząca tak doskonałe efekty, wpłynie na decyzje gimnazjalistów i ósmoklasistów dotyczące wyboru szkoły średniej. I  będzie to Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga!

W imieniu całej Społeczności Szkolnej dziękujemy Pani Teresie Misiuk Kuratorowi Oświaty w Lublinie za słowa uznania.

Zapraszamy do Złotej Szkoły!

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024