NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kongres Dyrektorów

Kongres Dyrektorów

W dniu 08 kwietnia 2022 roku odbył się I Kongres Dyrektorów Szkół Patronackich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Barbara Sieńko reprezentując Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.
Pan Rektor dr n. chem. Sebastian Grzyb przedstawił dyrektorom patronackich szkół możliwości współpracy szkoły patronackiej z uczelnią - podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej szkół patronackich oraz kompetencji uczniów. Odbyła się debata: Profile, kierunków kształcenia a zainteresowania młodzieży w aspekcie współpracy i roli szkół oraz uczelni wyższych.
Po owocnej dyskusji uczestnicy mogli poznać infrastrukturę dydaktyczną uczelni.
Na zakończenie udanych obrad wręczono dyrektorom szkół pamiątkowe tablice patronackie.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania, które z pewnością  przyczyni się do kreowania działań, które przyniosą korzystne efekty w kształceniu młodzieży.

Kongres Dyrektorów
Kongres Dyrektorów
Kongres Dyrektorów
Kongres Dyrektorów

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024