NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Akademia Zdrowia i Urody

Akademia Zdrowia i Urody

W dniach 15 lutego – 15 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie Akademia Zdrowia i Urody organizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Celem projektu jest propagowanie prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia oraz racjonalnego odżywiania. Młodzież ma szansę zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu takich obszarów tematycznych jak kosmetologia, chemia kosmetyczna, dietetyka, chemia żywności. Udział w zajęciach to też możliwość pogłębienia refleksji nad sobą, rozwój osobisty oraz nauka konkretnych umiejętności, np. technik komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia odbywają się w formie lekcji online oraz warsztatów stacjonarnych. Lekcje będą prowadzone przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz Partnerów Uczelni. Uczestnicy projektu mają szansę otrzymać imienne certyfikaty oraz wziąć udział w quizach z nagrodami ufundowanymi przez Partnerów Projektu.

Koordynatorem projektu jest p. Magdalena Adach

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024