NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lubelski Salon Maturzystów 2023

Lubelski Salon Maturzystów 2023

W dniu 5.IX.2023 młodzież klas
maturalnych: 4alp, 5atp, 5btp i 5ctp wzięła udział w kolejnej edycji Salonu
Maturzystów- ogólnopolskiej kampanii, której gospodarzem jest Katolicki
Uniwersytet Lubelski.

 Uczniowie
uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez Ekspertów OKE w Krakowie
dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych,
matematyki, biologii oraz chemii w roku 2024. Ciekawym doświadczeniem była
również prezentacja oferty uczelni wyższych z Lublina, regionu i z całej
Polski. Wszyscy maturzyści, którzy wypełnili Ankietę Maturzystów odebrali w
stoisku Perspektyw „Informator dla Maturzystów 2024” – 260-stronicową „Biblię”
młodych ludzi przygotowujących się do kolejnych etapów kształcenia.

 Wydarzenie
to pomogło uczniom w podjęciu decyzji dotyczących wyboru przedmiotów zdawanych
podczas egzaminu maturalnego oraz odpowiedniego kierunku studiów oraz
dostarczyło motywacji do nauki na ostatniej prostej przed maturą.

Opiekunkami klas były
wychowawczynie, panie: Edyta Malec- Toś, Magdalena Padiasek- Piątkowska,
Małgorzata Gurna i Agnieszka Hałabuda.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024