NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

POETYCKIE LAURY DLA MAGDALENY BŁASZCZUK!!!

Magdalena Błaszczuk uczennica klasy 2at Technikum Chemicznego otrzymała  III nagrodę w prestiżowym wojewódzkim Konkursie Literackim "Kajet" 41 Scena Młodych 2019 Próby Poetyckie i Prozatorskie - w dziedzinie poezji.

Magdalena Błaszczuk odebrała nagrodę 10 czerwca  2019 r. podczas koncertu laureatów w Sali Widowiskowej w  Centrum Kultury w Lublinie. Jej wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej w październiku 2019.

Inne utwory Magdy można przeczytać w zbiorach;  "Alchemiczny wzór dźwięków - antologia. Warsztaty Literackie2017/2018. Konkurs Literacki Kajet 2018", "Kwestionariusz dla zaangażowanych".

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024