NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej

5 grudnia 2023 wzięliśmy udział w Lokalnych Targach Pracy i Edukacji Zawodowej, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wydarzenie kierowane było do obywateli polskich i ukraińskich: uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, osób poszukujących pracy oraz możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Celem naszego uczestnictwa było zaprezentowanie przyszłym uczniom oferty edukacyjnej naszej szkoły, a co za tym idzie, pomoc w bardziej świadomym wyborze szkoły. Na uczestników czekali nauczyciele oraz uczniowie. Na specjalnie przygotowanym stoisku młodzież zachęcała młodszych kolegów do nauki w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Targi edukacyjne to doskonały czas, aby porozmawiać o swojej przyszłości i zaplanować ją. Nasi uczniowie z klas 1ct i 3dsp pod opieką Pań Małgorzaty Cieślak- Alberskiej, Marty Guz oraz Grażyny Bartoszek, opowiadali o profilach zawodowych, na które uczęszczają, Młodzież przygotowała poczęstunek, krótkie prezentacje dotyczące zawodów oraz podzieliła się z młodszymi kolegami i koleżankami swoimi szkolnymi doświadczeniami. Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem, głównie dzięki ciekawej prezentacji oferty edukacyjnej jak i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli.

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025