NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wycieczka do oczyszczalni ścieków Hajdów

Wycieczka technologiczna do oczyszczalni ścieków Hajdów

Dnia 29 września uczniowie z klasy 4ctp, kształceni w zawodzie technik technologii chemicznej, pod opieką pana Rafała Bednarza w ramach pracowni technologicznej odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków na Hajdowie.

Trzecioklasiści zapoznali się z całym przebiegiem procesu oczyszczania ścieków, zastosowaną technologią, aparaturą oraz zagadnieniami energetycznymi zakładu.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024