NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w TVP Polonia

Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w TVP Polonia

W dniu 19 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2ab Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia kształcący się w zawodzie piekarz wystąpili w TVP Polonia 24 w  programie informacyjnym dla Polaków mieszkających w kraju i za granicą.

Tematem przewodnim wiadomości była trudna sytuacja na rynku pracy oraz barometr zawodów 2020.

Według raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obecnym czasie brakuje specjalistów w różnych zawodach. Szczególnie liczą się fachowość i realne umiejętności.

W trakcie występu w telewizji uczniowie mieli możliwość pokazania zawodowych umiejętności sporządzania ciasta, kształtowania i wypieku wyrobów piekarskich.

Zdaniem Pani Ewy Nieczypor, nauczyciela przedmiotów zawodowych, nie każdy może być piekarzem, ważne są tu określone predyspozycje. Pracownicy z fachowymi umiejętnościami zawodowymi z pewnością znajdą pracę w kraju lub za granicą.

Ten fakt potwierdziła  uczennica naszej szkoły - Kinga Mróz. Wyboru zawodu dokonała ona kierując się rodzinnymi tradycjami .

Drugi rozmówca - Patryk Kamiński, prezentujący zdolności piekarskie przyznał, że zawód piekarza jest "fajny i zawsze chciał tego spróbować", więc uczy się w naszej szkole.

Dzięki współpracy z pracodawcami uczniowie uczący się w zawodzie cukiernik i piekarz, mogą liczyć na stypendia motywacyjne.

Mamy nadzieję, że przedstawione w programie informacje zainspirują przyszłych absolwentów do podjęcia nauki w zawodach przyszłości w BSS I stopnia.

Maria Wesołowska

kierownik szkolenia praktycznego

Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w TVP Polonia
Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w TVP Polonia
Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w TVP Polonia

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024