NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Biegowa Triada Pamięci

Biegowa Triada Pamięci

7 września 2020 r. na stronie internetowej Fundacji: www.solidarnoscrodzin.pl uruchomione zostały zapisy na bieg który odbędzie się 12 września w Lublinie w Ogrodzie Saskim.

Bieg jest organizowany z zachowaniem zasad epidemiologicznych ze ścisłymi regułami rotacyjnego podziału uczestników na godzinowe ramy przed startowe, obowiązkowego potwierdzenia osobistego startu w biegu, z pomiarem temperatury, złożeniem ankiety covid-19 w biurze zawodów w dniu biegu i bezwzględnym nakazem przebywania w strefie startu w maseczkach na nos i usta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że lubelski bieg pamięci ofiar komunizmu jest jedynym tego typu biegiem na świecie a jego uczestnicy otrzymają na mecie specjalny medal przygotowany przez Kuratora Oświaty i Lubelski Oddział IPN.  Bieg daje możliwość wspólnej rywalizacji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli na ścieżkach ogrodu saskiego w Lublinie.

Ze względu na stan epidemii obowiązują limity uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy tylko elektronicznie od dnia 7 września 2020r.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024