NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

80 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę

W dniu 17 września 2019 roku Poczet Sztandarowy ZSChiPS uczestniczył w obchodach 80 Rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę połączonych z Dniem Sybiraka

Skład Pocztu: Julia Chrześcijanek, Klaudia Goral, Patryk Wawrzyńczyk.

Młodzieżą opiekował się pan Sławomir Uhruski.

80 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę
80 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę
80 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę
80 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024