NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.)

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.)

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terytorium całego kraju wprowadzono stan wojenny. Uzasadniano go potrzebą przeciwdziałania chaosowi i anarchii wywołanych postępowaniem radykalnych działaczy „Solidarności”. Kierownictwo PZPR chciało w ten sposób zahamować wolnościowy zryw Polaków oraz przeciwdziałać obaleniu systemu totalitarnego w Polsce. Do operacji wprowadzenia stanu wojennego użyte zostały: Ludowe Wojsko Polskie, Milicja Obywatelska, Służba Bezpieczeństwa, ORMO i ZOMO. We wszystkich województwach ustanowiono komisarzy wojskowych, będących pełnomocnikami Komitetu Obrony Kraju.

Na terenie Lublina działania operacyjne przebiegały podobnie, jak w całym kraju. Funkcjonariusze SB i MO włamali się do siedziby Zarządu Regionu przy ulicy Królewskiej 3 oraz Komisji Zakładowych, skąd wynieśli dokumenty oraz większość sprzętu, demolując przy okazji lokale związkowe. Największe, kluczowe zakłady pracy zostały zmilitaryzowane, spacyfikowane siłowo a kontrolę nad nimi przejęli delegowani komisarze wojskowi. Równocześnie z wprowadzeniem stanu wojennego realizowano zaplanowaną i przygotowaną przez partyjny aparat bezpieczeństwa operacje „Jodła”. Kryptonimem „Jodła” nazwano akcję internowania wytypowanych przez bezpiekę najaktywniejszych działaczy i pracowników NSZZ „Solidarność”.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją wykonaną przez uczennicę kl. 2btp TCh Igę Biernacką.

 

Załączniki: 
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.
40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r. - 13.12.2021 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024