NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Poznaj swoje prawa pracy

Poznaj swoje prawa pracy

W dniu 10.03.2023 r. uczennice Emilia Rudzińska oraz Kinga Wszelaka wzięły udział w konkursie "Poznaj swoje prawa pracy", organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. Uczestniczki konkursu otrzymały drobne upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Uczennice przygotowała pani Teodora Kosior.

Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy
Poznaj swoje prawa pracy

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024