NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie

W dniu 5 lutego 2020 roku uczniowie klasy 3dt uczestniczyli w DNIU OTWARTYM zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Wydział Transportu i Informatyki.

W ramach udziału w dniu otwartym uczniowie poznali ofertę kształcenia przygotowaną przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Wydział Transportu i Informatyki oraz uczestniczyli w następujących wykładach i zajęciach:

  1. Prezentacja skanera 3D oraz najnowszych technologicznie drukarek 3D do metali – technologie: DMLS (Direct Metal Laser Sintering).
  2. Prezentacja obrabiarek sterowanych numerycznie oraz drukarki 3D FDM
  3. Wykład z prezentacją multimedialną na temat CAD KOMPTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
  4. Pokaz możliwości ultranowoczesnej kamery termowizyjnej
  5. Prezentacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 650 FEG
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Z wizytą w Wyższej Szkołe Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024