NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej

Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej

Wybrani uczniowie z klasy maturalnej pod opieką Pana Krzysztofa Olszewskiego mieli okazję uczestniczyć w publicznej debacie nad dysertacją doktorską Pana magistra Mariusza Wiktorowskiego. 

Debata odbyła się 25 września 2023 roku w auli Centrum Transferu Wiedzy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Uczniowie po zapoznaniu się z procedurą otrzymywania stopnia naukowego doktora, mieli okazję obejrzeć pracę doktorską Pana Mariusza pod tytułem "Organy w kościołach dekanatów sieradzkich I i II oraz złoczewskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze". 

Podczas publicznej obrony uczniowie zapoznali się z bogatym biogramem Pana Mariusza, który następnie przedstawił w formie autoreferatu najważniejsze elementy swojej pracy. Po autoreferacie nastąpiło odczytanie wymaganych prawem dwu recenzji pracy naukowej, do których musiał ustosunkować się recenzent. Na koniec nastąpiła seria pytań do doktoranta, gdzie każdy uczestnik spotkania mógł zadać pytanie.

Po tajnej naradzie komisja przestawiła wynik, w którym ogłosiła przyjęcie pracy doktorskiej Pana Mariusza.

Na koniec uczniowie wraz z innymi osobami uczestniczącymi w rozprawie pogratulowali uzyskania stopnia naukowego doktora Panu Mariuszowi Wiktorowskiemu.

Miejmy nadzieję, że udział w takiej debacie będzie zachętą dla młodych osób do własnego rozwoju i być może kiedyś w przyszłości osiągnięcia nie tylko tytułu doktora ale nawet profesora.

Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej
Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej
Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej
Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej
Udział młodzieży w publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024