NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Młodzieżowe Prawybory Europejskie

W ramach projektu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, mającego na celu zachęcenie młodzieży lubelskiej do udziału w procesie podejmowania demokratycznych decyzji, 16 maja 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego odbyły się „Młodzieżowe Prawybory Europejskie”.

Komisja Wyborcza w składzie: Martyna Stańko, Karolina Olszka, Patrycja Flis i Wiktoria Kutrzepa sporządziła i przekazała MRM Lublin protokół ustalenia wyników przeprowadzonego głosowania.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024