NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Konkurs na najładniejszą dekorację tortu

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą dekorację tortu okolicznościowego związanego z „Jubileuszem 80-lecia ZSCHiPS”

Zdjęcia tortu: (z  boku , z góry i jedno dowolne  z aranżacją) wraz z opisem, który  powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko ucznia;
  • klasa;
  • opis procesu technologicznego produkcji tortu;

należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail a.szymanska@zschips.lublin.eu

Forma tortu: dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 kwietnia 2021 r.(piątek)

Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Anna Szymańska

Maria Wesołowska


Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą dekorację tortu okolicznościowego związanego z Jubileuszem 80-lecia ZSCHiPS

W ramach obchodów Jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego ogłoszony został konkurs cukierniczy „Najładniejsza dekoracja tortu okolicznościowego”.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  wyrobu cukierniczego (tortu okolicznościowego) o ww. tematyce z wykorzystaniem dowolnej techniki. Podczas tworzenia tortu uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności cukiernicze jak również artystyczne. Celem przyświecającym organizacji konkursu było zachęcenie uczniów  do aktywnego włączenia się  w uczczenie obchodów Jubileuszu Naszej Szkoły oraz zaprezentowania swojego talentu i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego.

Komisja konkursowa w składzie Anna Szymański i Jolanta Łukasik spośród uczniów biorących udział w konkursowych zmaganiach wyłoniła najciekawsze projekty.

 

Laureatami  konkursu zostali:

I miejsce – Małgorzata Kwiatkowska klasa 3ats

II miejsce – Zuzanna Hołownia klasa 2ds

III miejsce – Karolina Madej klasa 2ds

Wyróżnienie otrzymali:

1. Karolina Maj klasa 2ds

2. Martyna Dąbrowska klasa 3bts

3. Jakub Kowalski klasa 2abp

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom.  

Komisja konkursowa:

Anna Szymańska

Jolanta Łukasik

I miejsce – Małgorzata Kwiatkowska klasa 3ats
II miejsce – Zuzanna Hołownia klasa 2ds
III miejsce – Karolina Madej klasa 2ds

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024