NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

82. rocznica wybuchu II wojny światowej - upamiętnienie

82. rocznica wybuchu II wojny światowej - upamiętnienie

01.09.2021 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Sławomira Uhruskiego oraz Jakuba Czerwonki wzięli udział w wydarzeniu upamiętniającym 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Fakt, że jako jedyni reprezentanci lubelskich szkół średnich uczestniczyli w uroczystościach na Placu Litewskim zasługuje na wyróżnienie oraz pochwałę.

82. rocznica wybuchu II wojny światowej - upamiętnienie
82. rocznica wybuchu II wojny światowej - upamiętnienie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024