NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

"Śladami więźniów Auschwitz- Birkenau"

Po raz drugi z rzędu młodzież szkolna (głównie z klas starszych) uczestniczyła w wycieczce do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau 22 marca 2019 r.

Podzieleni na 2 grupy przeszliśmy z przewodnikami około 4- godzinną trasę zwiedzania. Kolejno oglądaliśmy elementy infrastruktury obozowej: bramę wejściową z kłamliwym napisem "Praca czyni wolnym", jednopiętrowe baraki stanowiące miejsca pobytu więźniów, szubienicę, ścianę straceń, komory gazowe i ... domek komendanta obozu Rudolfa Hossa.

Następnym etapem był przejazd 3 km dalej do II części obozu o nazwie Birkenau. Oczom zwiedzających ukazała się ogromna przestrzeń z gdzieniegdzie rozmieszczonymi drewnianymi budynkami i przecinającą obóz rampą kolejową. Grozę budził wagon transportowy pokazujący warunki przewozu więźniów oraz ruiny ogromnych krematoriów.

Wizyta w tym miejscu pamięci okazała się dla uczniów niezwykle ważną lekcją historii, wrażliwości, pozwoliła na bliższe poznanie tematu.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Małgorzata Bejster, Marzena Gajewska – Ikwanty i Małgorzata Gurna.

           

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024