NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Mamy kolejną klasę patronacką!

W dniu 17.11.2023 roku zostało zawarte porozumienie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w myśl którego Wydział objął patronatem klasę o profilu psychologicznym XII L.O.
W ramach porozumienia Uczelnia umożliwia uczniom udział w zajęciach i warsztatach, a także w imprezach organizowanych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii.  
Wierzymy, że wspólnie przybliżymy młodzieży wiele ciekawych aspektów psychologii.

 

Mamy kolejną klasę patronacką!
Mamy kolejną klasę patronacką!

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025