NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej na mocy Traktatu Akcesyjnego, który został podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Polska – jako państwo członkowskie – ma wpływ na kształt decyzji podejmowanych na forum Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim nasz kraj reprezentuje 52 posłów. W tym roku obchodzimy 17. rocznicę naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z prezentacją uczennicy kl. 1btp Technikum Chemicznego - Wiktorii Nieradki, wykonaną pod kierunkiem p. Agnieszki Ciechanek-Tomoń.

Załączniki: 
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
17. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024