NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasz poczet sztandarowy na uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie

Nasz poczet sztandarowy na uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawski

Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pana Sławomira Uhruskiego jako jedyni reprezentanci szkół średnich z Lublina wzięli udział w obchodach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Nasz poczet sztandarowy na uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024