NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta

Więcej zdjęć >>>

Dnia 04.10.2018r.  odbyło się Spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta  przygotowane przez klasę 2bt i panią Bogumiłę Wlizło.
Spektakl poetycki był kontynuacją projektu pt. Zbigniew Herbert- rzecznik wolności,  promującego Rok Herbertowski i 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie przedstawili wiersze Zbigniewa Herberta będące wyrazem idei wolności, patriotyzmu i niezależności poety.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024