NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...

W dniach od 03 do 07 czerwca odbył się w naszej szkole "Tydzień Przedsiębiorczości" w tym roku pod hasłem - "Oszczędzaj, inwestuj z myślą o przyszłej emeryturze". Na wstępie uczniowie przeprowadzili ankietę wśród pracowników szkoły z zapytaniem czy warto oszczędzać i jakie formy oszczędzania są przez nich preferowane. Okazało się, że większość badanych oszczędza wybierając bezpieczne formy pomnażania pieniędzy takie jak lokaty bankowe czy inwestując w zakup obligacji państwowych. W następnym etapie klasy 2at i 2bt przystąpiły do rywalizacji. Uczniowie rozwiązywali zadania z testu złożonego z 20 pytań w dwóch turach. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły uczennice: Magdalena Błaszczuk z klasy 2at i Magdalena Podpora z klasy 2bt. W konkursie "Internetowa gra giełdowa" najlepszy wynik zdobył Daniel Dębiński. Uczniowie z klasy 2at ( Aleksandra Litkowska, Kamila Gad, Sebastian Mazur, Bartłomiej Musiał ) przygotowali prezentację multimedialną o instytucjach zajmujących się inwestowaniem pieniędzy i ich produktach. Prezentacja odbyła się na godzinach wychowawczych w wybranych klasach. Na zakończenie został przeprowadzony test, a najlepsi uczniowie otrzymali słodkie nagrody.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 11 czerwca. Pani Dyrektor Barbara Sieńko serdecznie pogratulowała uczniom którzy zwyciężyli i uczniom wyróżnionym, życząc im dalszych sukcesów.
Organizatorami dni przedsiębiorczości byli: Małgorzata Wernicka i Wojciech Szeleźniak.

"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...
"Tydzień Przedsiębiorczości" w naszej szkole...

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024