NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa

Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa

W dniu 13.01.2024r. w Ośrodku Szkolenia Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, ul. Bursaki 17 odbyło się szkolenie naszej młodzieży ze Szkolnej Grupy Ratownictwa z zakresu pierwszej pomocy przy ranach, krwotokach, utracie przytomności i resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Szkolenie było prowadzone przez Wolontariuszy z Grupy SIM PCK Lublin. W miłej atmosferze i przy dobrze prowadzonych zajęciach nasi Ratownicy zdobyli wiadomości i umiejętności z zakresu omawianych zagadnień. Mamy nadzieję, że współpraca, którą nawiązaliśmy będzie się dalej rozwijać, tym bardziej, że warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją naszych uczniów.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa
Szkolenie z pierwszej pomocy dla Szkolnej Grupy Ratownictwa

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025