NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczniowie Technikum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

W ramach współpracy ZSCHIPS i Politechniki Lubelskiej 15 czerwca 2022 roku uczniowie klasy 2ctp (Technikum Chemicznego) mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, zorganizowanych specjalnie dla nich przez pracowników Wydziału Mechanicznego. Po krótkim wykładzie wprowadzającm, przedstawiającym strukturę uczelni jaką jest Politechnika Lubelska, uczniowie wzięli udział w następujących zajęciach:

Badania zniszczenia materiałów lotniczych w Laboratorium Inżynierii Materiałowej - drugoklasiści mieli okazję samodzielnie przeprowadzić próbę zniszczenia materiału stosowanego na poszycia współczesnych samolotów oraz dokonać oceny tych zniszczeń przy pomocy zaawansowanej techniki do oceny badań nieniszczących. Następnie uczniowie samodzielnie projektowali sterowanie ruchem na skrzyżowaniu (jako skrzyżowanie modelowe posłużyło skrzyżowanie Alei Racławickich z ulicą Długosza w Lublinie). Młodzież zwiedziła również Laboratirium Robotyzacji, gdzie uczniowie mieli mozliwość zapoznać się z działaniem robotów i manipulatorów wykorzystywanych w przemyśle oraz zaznajomić się ze sterownikami PLC, stosowanymi do sterowania tymi robotami.

Na zakończenie wizyty na uczelni uczniowie otrzymali upominki związane z Politechniką Lubelską (notesy, długopisy do obsługi smartfona, smycze, podkładki z logo PL oraz inne gadżety)

Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Uczniowie Techniukum Chemicznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024