NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół

6 września 2021 społeczność naszej Szkoły włączyła się w akcję Narodowego Czytania. W dziesiątej, jubileuszowej edycji uczniowie klasy 2btp zaprezentowali wybrane sceny dramatu Gabrieli Zapolskiej. Pełna zaangażowania gra aktorska, ekspresja sceniczna, kostiumy i scenografia pomogły zrozumieć ponadczasową tematykę dzieła piętnującego obłudę i zakłamanie.

Spotkanie z literaturą rozpoczęła Pani Dyrektor, czytając fragmenty „Moralności pani Dulskiej”.

Nauczyciele organizujący Narodowe Czytanie 2021: Małgorzata Bejster, Anna Serewa, Edyta Sosnówka, Agnieszka Ciechanek-Tomoń, Renata Pastuszuk.

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024