NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy  Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie   	Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne życzenia spełnienia zawodowego oraz wielu osiągnięć osobistych. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w  pokonywaniu codziennych trudności. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne i  spokojne, ale również pełne odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodzieży. W przededniu podsumowania roku jubileuszowego 80-lecia Szkoły w sposób szczególny dziękuję Wam, że stajecie się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie własnych wzorców, odkrywanie pięknych stron życia. Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024