NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Sukces uczennic z Technikum Przemysłu Spożywczego

W dniu 24 kwietnia  2021 r.  uczennice z Technikum Przemysłu Spożywczego wzięły udział   w I Olimpiadzie  Wiedzy o Technologii Żywności organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe: Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz Technologów Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uczennice z klasy 4et:  Monika Pęczkowska i Ewa Chabroszewska - zajęły kolejno 5 i  8 miejsca, obie  otrzymały indeksy na Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub inny kierunek na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Finalistką olimpiady została  Monika Pąsiek zajmując 14 miejsce,  również  uczennica klasy 4et.

W olimpiadzie wzięło udział 19 uczniów ze szkół z: Łukowa, Kielc, Jarosławia, Radomia, Radzynia Podlaskiego, Dębicy, Buska Zdroju  i  Lublina.

 Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła Pani Prof. dr hab. Izabella Jackowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.

Uczniów  do olimpiady  przygotowała Pani   mgr inż. Jolanta Łukasik.

Gratulujemy !

Maria Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024