NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

W imieniu wszystkich Rodziców

dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom

oraz wszystkim pracownikom

za realizację trudnego i ważnego, ale jakże pięknego zadania,

jakim jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży.

 

Życzymy  Państwu

dużo zdrowia i siły, abyście mogli jak najlepiej wypełniać swoją misję,

aby trud i zaangażowanie przyniosły szacunek uczniów i osobistą satysfakcję.

Niech każdy dzień opromienia wasza radość.

 

 

Z wyrazami szacunku i podziękowania

Rada Rodziców

Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024